Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Moderně řešená zahrada s využitím přechodu geometrických a krajinářských linií, se kterými koresponduje i samotná výsadba dřevin.