Půdorysné řešení sadové úpravy - varianta B
Půdorysné řešení sadové úpravy - varianta B
Geometricky řešený půdorys sadové úpravy  (varianta B) respektující moderní architekturu domu. Výrazná barevnost kompozice navržena s ohledem na požadavky investora. V sortimentu dřevin převládají listnaté a jehličnaté stromy a stálezelené keře - minimální povýsadbová péče.