Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorys sadové úpravy řešen v přírodně-krajinářském stylu. Ústřední koncept zahrady založen na tvorbě přírodního biotopu, z nějž vychází i samotná volba dřevin (medonosné rostliny, rostliny atraktivní plodem apod.). Trávníková plocha nahrazena směsí travin a lučních rostlin - květnatá louka.