Půdorysné řešení sadové úpravy - varianta A
Půdorysné řešení sadové úpravy - varianta A
Geometricky řešený půdorys sadové úpravy respektující moderní architekturu domu. Výrazná barevnost kompozice navržena s ohledem na požadavky investora. V sortimentu dřevin převládají jehličnaté stromy a stálezelené keře - minimální povýsadbová péče.