Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Jednoduše geometricky řešená studie sadové úpravy korespondující s architekturou domu. Půdorys stromového patra koresponduje s koncepcí půdorysu. V návrhu převažují plošné výsadby jehličnatých a stálezelených dřevin.