Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Jádro jednoduchého návrhu sadové úpravy tvoří dvě řady vysázených stromů v opisujícím se oblouku - katalpa trubačovitá, cv. 'Nana'. Na hraně úpravy vysazen stálezelený živý plot - tis červený. Zbytek sadové úpravy převážně tvoří zpevněné pochozí a pojezdové plochy.