Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Studie řešení sadové úpravy k atypicky navrženému solitérnímu domu. Sadová úprava řešena funkčně jednoduchým způsobem s důrazem na skupinové výsadby dřevin, které doplňují solitérní dřeviny.