Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Geometricky řešený půdorys sadové úpravy respektující koncept navrženého řadového domu. Sadová úprava řešena skupinový, či liniovými výsadbami dřevin s důrazem na minimální povýsadbovou péči o rostliny.