Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Projekt rodinné zahrady založený va volných liních, respektující dané okolí a výškové propozice pozemku. Do sadové úpravy začleněny stávající vzrostlé dřeviny, které jsou převážně doplněny o jehličnaté stromy a keře.