Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Geometricky řešený půdorys sadové úpravy. Při volbě dřevin zohledněna expozice pozemku a okolní zástavba. Při části jihovýchodní strany pozemku vysazeny stálezezelené dřeviny s cílem pohledově odclonit sousední pozemek - alternativa za "klasický" živý plot. Zbývající část jihovýchodní strany pozemku řešena formou terénní vyvýšeniny. Tato část tvořena skalkou z pískovcových kamenů. Do skalky zakomponovány adekvátní dřeviny s převahou jehličnatých dřevin - borovice kleč, převislý kultivar modřínu apod. Větší část jihozápadní část zahrady tvoří užitková zahrada.