Realizace sadové úpravy - Lišťany
Realizace sadové úpravy - Lišťany
Podzim 2012, Jaro 2013
Realizace sadové úpravy s využitím kamenných zídek a terénních modelací. Do sadové úpravy zakomponovány žulové kameny s citlivým doplněním dřevin s vřesovištním charakterem.