Rekonstrukce rodinné zahrady - Plzeň-Újezd
Rekonstrukce rodinné zahrady - Plzeň-Újezd
Květen 2007, Září 2007
Rekonstrukce geometricky řešené zahrady s využitím terénních modelací v podobě svahu v přední části zahrady. Rekonstrukce zahrady souvisela s odstraňováním kompozičně nevhodných dřevin, přesazováním vzrostlejších druhů rostlin dle navrženého návrhu a doplněním úpravy o další nové taxony. Svah v přední části zahrady řešen formou skalky, ve které převažují jehličnaté keře - kultivar převislého modřínu opadavého, kónický kultivar smrku sivého. a stálezelené dřeviny - pěnišníky, vřesy, vřesovce. Svah sortimentálně obohacují listnaté keře - brslen, ořechokřídlec, tavolníky aj. a skalkové druhy trvalek. Do svahu zaneseny kamenné prvky v podobě buližníků, ke kterým byl zvolen jako mulčovací materiál plavené kamenivo drobné frakce. Plavené kamenivo světlé barvy přímo kontrastuje s tmavě zabarvenými buližníky.