Realizace sadové úpravy - Červený Hrádek
Realizace sadové úpravy - Červený Hrádek
Září - Listopad 2012
Krajinářsky řešená kompozice sadové úpravy, jejíž linie zvýrazňují terénní modelace. Do terénních modelací zapracovány dva okruhy dřevin - i s ohledem k expozici pozemku, které pozvolně do sebe přecházejí - suché vřesoviště (kosterní dřeviny: borovice kleč v kultivarech, vřes obecný, suchomilné traviny), vlhké vřesoviště (kosterní dřeviny: jedle korejská, pěnišník, třezalka ). V kompozici využity dva dominantní kameny "nalezené" při výkopových pracech - menší citlivě začleněn do kompozice.