Realizace sadové úpravy - Litice
Realizace sadové úpravy - Litice
Září 2011 - Červen 2012
Krajinářsky řešený půdorys sadové úpravy. Sortiment dřevin, pokud to bylo možné, ve shodě s půdními podmínkami stanoviště - těžká jílovitá půda. V sadové úpravě řešeny dva terénní zlomy, z nichž první (viz. fotografie) odpovídá vřesovištnímu charakteru - kultivary borovice, vřesovce, levandule, kostřevy apod. V přední části zahrady (viz. fotografie) vytvořena oválná travnatá plocha, na kterou navazuje stanoviště se stepně vřesovištním charakterem.