Realizace sadové úpravy - Bdeněves
Realizace sadové úpravy - Bdeněves
Červen 2011
Krajinářsky řešená sadová úprava na rovinatém pozemku. Při volbě dřevin zohledněna samotná expozice pozemku - nenáročné dřeviny, a půdní podmínky. Ve vstupní části použity železniční pražce k vytvoření pochozí cesty. Tento prostor osázen suchomilnými, většinou stálezelenými, dřevinami. Mulčovacím materiálem drobný štěrk, do nějž jsou usazeny solitérní kameny - křemenný porfyr.