Rekonstrukce rodinné zahrady - Záluží
Rekonstrukce rodinné zahrady - Záluží
Duben 2011
V průběhu rekonstrukce sadové úpravy (venkovská zahrada) byly nejprve odstraněny neperspektivní dřeviny. Dřeviny, které byly vyhodnoceny jako schopné ujmutí po přesazení přesazeny. Sadová úprava citlivě doplněna především o sortiment trvalek s doplňkem solitérních keřů - ruj vlasatá, zákula japonská apod. Výškové rozdíly na pozemku řešeny formou stupňovitých suchých zídek z pískovce (viz. obrázek).