Průběh realizace sadové úpravy - Hradištko
Průběh realizace sadové úpravy - Hradištko
Září 2010
Menší, geometricky řešená, sadová kompozice navržená s ohledem k půdním podmínkám stanoviště a expozici pozemku. Sortiment kosterních dřevin tvoří nenáročné kultivary taxonů – bříza bělokorá (cv. ‘Pendula‘), borovice černá (cv. ‘Pygmea‘) a modřín opadavý (cv. ‘Pendula‘). Taxony tvořící kostru kompozice doplněny o druhy z okruhu vřesovištních rostlin – borovice kleč, dřišťál Thunbergův (cv. ‘Aurea‘), levandule, perovskie, vřes, vřesovec apod. K pohledovému oddělení sousedících pozemků na jižní straně vysázen živý plot. Ke stabilizaci jižního svahu použity horizontálně, v několika řadách, položené impregnované kůly.