Úvod

Nabízíme komplexní služby v oboru sadovnictví a krajinářství, tj.:

[1] projekty zahrad, parků, krajinářských úprav a veřejné zeleně,

[2] realizace sadových úprav,

[3] povýsadbovou péči,

[4] arboristické zákroky (řez a kácení stromů),

[5] drobné stavební práce,

[6] inventarizaci dřevin a dendrologické průzkumy,

[7] poradenský servis.