Rožský dub
Rožský dub
Bohy; okres Plzeň-sever
Dub letní
5,56 m
Památný strom roste ve svahu na bývalé hrázi rybníka obklopen náletovými dřevinami. Jeho mohutnost vynikne především v období bezlistého stavu. Na stromě patrné stopy po zásahu bleskem.