Lomanský dub I.
Lomanský dub I.
Lomany; okres Plzeň-sever
Dub letní
7,57 m
Solitérní dub letní vévodící širokému okolí obce Lomany.  Věk stromu odhadován přibližně na 700 let. Ke stromu se váže pověst o Janu Žižkovi, který tímto místem prošel.