Rodinná zahrada - Kaznějov
Rodinná zahrada - Kaznějov
Září 2009
Přírodně krajinářská kompozice respektující okolní prostředí a stávající vzrostlé dřeviny - např. borovice černé, které byly současně vhodně doplněny o listnaté a stálezelené keře, okrasné traviny a trvalky. V sadové úpravě využito několika kamenných prvků, které oživují některé části kompozice a zároveň přebírají funkci dominanty nižšího řádu v zahradě. Dominantním prvkem ústřední partie rodinné zahrady centrální trávníková plocha, ve které je nainstalován zavlažovací systém.