Průběh realizace rodinné zahrady - Hromnice
Průběh realizace rodinné zahrady - Hromnice
Srpen 2010
Krajinářsky řešená sadová úprava s využitím stávajících výškových rozdílů na daném pozemku. Rodinná zahrada rozčleněna na dvě proporcionálně vyvážené části, jejichž zcelujícím prvkem jsou travnaté plochy. Kostru zahrady po stránce rostlinného materiálu tvoří převážně jehličnaté stromy s doplňkem listnatých stromů. Některé výškové rozdíly na pozemku řešeny formou kamenných suchých zídek - křemenný porfyr.